Sommige zaken horen op je website, andere zijn pas relevant als de gast bij jullie is en horen dus in de GuestCompass. Verwijs van je website naar de GC en andersom waar nodig, maar ga niet 2x hetzelfde invullen.